Stimuleer wandelen en fietsen voor korte verplaatsingen

Als je voor korte afstanden de auto door de fiets vervangt of te voet gaat, verbeteren de luchtkwaliteit en je eigen gezondheid.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Meer dan de helft van de mensen die op minder dan vijf kilometer van hun werk wonen, gebruiken voor de verplaatsing hun auto. Er is dus nog veel potentieel om het fietsgebruik te verhogen.

Als overheid kan je het fietsgebruik en wandelen aantrekkelijker maken met maatregelen als:

  • veilige en comfortabele fiets- en voetpaden aanleggen,
  • voldoende (gratis) fietsenstallingen realiseren,
  • de doorstroming voor fietsers verbeteren,
  • systemen voor fietsverhuur invoeren.

Tips

  • Het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken ontwikkelde een vademecum voor fietsvoorzieningen. Hierin staan onder andere ontwerprichtlijnen voor fietsvoorzieningen zoals fietspaden en fietsenstallingen.

Meer informatie

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners