Aan de slag

De laatste jaren is er een stijgende interesse van burgers in de luchtkwaliteit. Ze willen vaak zelf metingen uitvoeren en daarmee naar beleidsmakers stappen om eventuele maatregelen te nemen. Daarom is binnen dit project een stappenplan ontwikkeld dat je hierbij kan helpen.

We gingen in Antwerpen en Den Haag ook samen met burgers aan de slag in ‘living labs’. Dit zijn kleinschalige experimenten waarin de burger zelf maatregelen kan bedenken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen worden dan uitgevoerd en geëvalueerd.

Inspiratie

Onze partners