Innovatieve luchtzuivering

Het Project zuivere lucht streeft ernaar om  de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van gevoelige groepen (scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen) in de grensregio Vlaanderen-Nederland te verminderen.

Hiervoor worden experimentele technieken uitgetest in een labo en nadien in een reële omgeving. In februari 2019 wordt de installatie ingebouwd in een kinderdagverblijf in Antwerpen, waarna de techniek nog verder geoptimaliseerd wordt. In het najaar van 2019 start daar dan de eerste testfase, in januari 2020 start dan een tweede testfase in een school in Den Haag.

VFA Solutions heeft een elektrostatische filtratie technologie ontwikkeld en gepatenteerd, waarbij deeltjes die zich in de lucht bevinden (van fijnstof tot aan microbiologische verontreinigingen) een lading krijgen. De deeltjes worden vervolgens aan het einde van de luchtreiniger opgevangen, waardoor schone lucht de luchtreiniger verlaat. 

De Universiteit Antwerpen (UA) doet onderzoek naar fotokatalytische coatings om polluenten af te breken en oppervlakken proper te houden. In dit project wordt de coating van de UA aangebracht op de elektrostatische filterplaten en systeemoppervlakken van VFA Solutions. Onder invloed van UV-licht zullen reactieve deeltjes gevormd worden die eerder opgevangen organische polluenten oxidatief omzetten naar CO2 en H2O en wordt het oppervlak geregenereerd.

De luchtreinigingstechniek van VFA Solutions wordt in dit project geoptimaliseerd met de uitbreiding van de luchtreinigingstechniek van Universiteit Antwerpen.De deeltjes in de lucht krijgen een lading doordat ze een reactor passerenmet een elektrisch veld (ionisatie+ESP). Daarna worden geladen deeltjes aangetrokken tot de collectorplaten (ESP). Deze platen zijn bedekt met een speciale laag (fotokatalytische coating) en worden belicht met een UV-lamp.Deze laag zal in meer of mindere mate deeltjes afbreken en omzetten tot water en CO2. De gereinigde lucht verlaat aan het einde van de luchtreiniger.

Door deze combinatie, wordt luchtreiniging toegepast op zowel deeltjes als gassen. Dit biedt vele voordelen:

  • Efficiënt verwijderen van fijnstof (PM10, PM2,5, PM1 én ultrafijnstof)
  • Afbraak van gasvormige verontreiniging tot H2O, CO2 en O2 
  • Zuiveren van vluchtige organische verbindingen
  • Schoonhouden van filterplaten door oxidatie van koolstofhoudende stofdeeltjes tot gasvormige verbindingen
  • Lage drukval van het systeem (dus lage energiekosten)

Eerste testopstelling in kinderdagverblijf ’t Wonderkind

# Naam Datum Type Grootte
png Projectlogo PNG 09.11.2018 png -0 MB Download
pdf Voorstellingsfolder Project zuivere lucht 09.11.2018 pdf -0 MB Download

Onze partners