Ontdek de juiste maatregel

Maak gebruik van externe begeleiding

Gespecialiseerde organisaties kunnen je begeleiden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Ontdek meer

Schakel het netwerk van je organisatie in

Door gebruik te maken van de bestaande expertise binnen je organisatie ga je vlot van start.

Ontdek meer

Doe een luchtkwaliteitsscan van je organisatie

Een luchtkwaliteitsscan brengt de huidige situatie in kaart en helpt je om gerichte maatregelen te nemen.

Ontdek meer

Maak een luchtkwaliteitsplan

Door een luchtkwaliteitsplan voor je organisatie te maken, kan je meer systematisch en op lange termijn rond luchtkwaliteit werken.

Ontdek meer

Organiseer verkeerstellingen

Verkeer is een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Door verkeerstellingen te organiseren en de resultaten daarvan te koppelen aan de lokale luchtkwaliteit, maak je mensen bewust van de relatie tussen verkeer en luchtkwaliteit.

Ontdek meer

Communiceer en informeer over luchtkwaliteit

Actief communiceren en informeren over luchtkwaliteit zorgt dat burgers zich meer bewust zijn van deze problematiek, van de impact van hun eigen keuzes en van de eigen blootstelling aan verontreinigende stoffen.

Ontdek meer

Meet de binnenluchtkwaliteit

We brengen gemiddeld 90% van onze tijd binnen door, in onze woning, op het werk, op school, enzovoort. Als je de kwaliteit van de binnenlucht wil kennen, moet je die meten.

Ontdek meer

Onze partners