Over ons

Binnen het Europese Project zuivere lucht willen we de impact van schadelijke stoffen op de binnenluchtkwaliteit beperken. We innoveren luchtzuiveringstechnieken en testen ze in voorzieningen voor gevoelige groepen. Samen met de burger meten we de luchtkwaliteit en bedenken doelgerichte lokale oplossingen.

 

Slechte luchtkwaliteit is volgens het Europese Milieu Agentschap de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte in Europa. Het probleem is het grootste in dichtbevolkte steden. Daarom is het nodig om gevoelige groepen (kinderen, ouderen, zieken…) extra te beschermen tegen luchtverontreiniging. Eén van de mogelijke maatregelen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren is luchtzuivering.

Luchtzuivzuiveringsinstallatie t wonderkinderingstechniek innoveren

Bestaande luchtzuiveringstechnologieën gebruiken meestal mechanische filtratie. Hierbij worden de partikels niet vernietigd, waardoor frequent onderhoud of vervanging van onderdelen nodig is. Het toepassen van een beloftevolle nieuwe technologie, de combinatie van elektrostatische filtratie met fotokatalytische oxidatie, kan leiden tot een duurzamer en efficiënter alternatief. Deze technologie gaan we testen in een kinderdagverblijf en een school.

Zelf aan de slag met luchtkwaliteit

Door de stijgende interesse in het zelf meten van de luchtkwaliteit in zowel Vlaanderen als Nederland,logo samen voor zuivere lucht is er binnen het project een nieuwe toolkit ontwikkeld. Hiermee kan iedereen zelf op een correcte, wetenschappelijke manier de luchtkwaliteit meten. Je vindt er heel wat informatie over bestaande meettechnieken, burger- en officiële metingen en mogelijke maatregelen en inspirerende voorbeelden.

Partners in Europa

Project zuivere lucht bestaat uit vijf partners in Vlaanderen en Nederland. Het is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

België: Vlaamse Milieumaatschappij, Stad Antwerpen, Universiteit Antwerpen

     

# Naam Datum Type Grootte
png Projectlogo PNG 09.11.2018 png 0.01 MB Download
pdf Voorstellingsfolder Project zuivere lucht 09.11.2018 pdf 0.98 MB Download

Onze partners