Meer weten over luchtkwaliteit

foto lucht en wolken

Waarom is zuivere lucht belangrijk? Wat gebeurt er als de lucht van slechte kwaliteit is? Welke vervuilende stoffen zitten er in onze lucht?

Waarom is zuivere lucht belangrijk?

Zuivere lucht is essentieel voor onze gezondheid. Een slechte luchtkwaliteit leidt tot luchtwegklachten, hart- en vaatziekten, kanker en in sommige gevallen zelfs tot vroegtijdige sterfte. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat 90% van de mensen ter wereld te veel verontreinigende stoffen inademen. Zuivere lucht is belangrijk om de impact van luchtvervuiling op de gezondheid te verminderen. Daarom moeten we de uitstoot van vervuilende stoffen zoveel mogelijk beperken.

Luchtkwaliteit en klimaat zijn nauw met elkaar verbonden. Bronnen van luchtverontreiniging zijn immers ook vaak bronnen van broeikasgassen. Onderneem je actie vóór luchtkwaliteit, dan betekent dat vaak ook goed nieuws voor het klimaat.

Tot slot lijdt ook de vegetatie onder luchtvervuiling: te veel ozon vermindert de groei van landbouwgewassen en bossen. Een hoge aanvoer van stikstof vanuit de lucht veroorzaakt verzuring en vermesting van de bodem, en het vermindert de biodiversiteit.
Je kan dus gerust stellen dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is voor de gezondheid van mens, natuur én milieu.

Onze partners