Nieuws

18 februari 2021

Evaluatie en geleerde lessen Living labs in Den Haag

Tijdens de 2 projecten met bewoners hebben we veel geleerd over het meten met sensoren samen met bewoners. Deze tips willen we je meegeven als je zelf aan de slag gaat.

  • Kies als eerste een eenvoudig doel. Kijk of je sensoren wel geschikt zijn om dit doel te behalen.
  • Om te weten of wat je meet ook juist is, kun je een sensor naast een officieel meetstation hangen. Wil je alleen een trend weten, dan is dit niet nodig.
  • Zet al je sensoren aan het begin en het einde van de meetperiode naast elkaar in vergelijkbare omstandigheden als tijdens de meting.
  • Om iets over de luchtkwaliteit te kunnen zeggen moet je lang meten (liefst een jaar).
  • Het interpreteren van meetresultaten is niet eenvoudig. Als je nog niet in het onderwerp zit, kun je hier wel hulp bij gebruiken.
  • De luchtkwaliteit per dag verschilt enorm. Om de luchtkwaliteit te vergelijken kun je bijvoorbeeld weekgemiddelden berekenen.
  • De sensoren voor fijnstof zijn vaak gevoelig voor hoge luchtvochtigheid. Daarvoor moeten ze gecorrigeerd worden. Op de website van het RIVM vind je meer informatie hierover.

Een alternatief voor meten zijn modelberekeningen. Deze vind je op bijvoorbeeld www.atlasleefomgeving.nl. Check daar je eigen plek. Deze model berekeningen geven ook een goede schatting van de luchtkwaliteit.

Meer uitgebreide informatie vind je in Rapport Living labs in Den Haag.

Reacties zijn gesloten.

Onze partners