Nieuws

18 februari 2021

Proefprojecten in Den Haag

Steeds meer bewoners zijn bezorgd over de luchtkwaliteit in hun omgeving of geïnteresseerd in het meten hiervan. Veel inwoners van Nederland en Vlaanderen willen dan ook graag zelf de luchtkwaliteit kunnen meten en kijken wat ze kunnen bijdragen aan gezonde lucht. GGD Haaglanden heeft in het kader van het project ‘zuivere lucht’ bewonersgroepen begeleid in het uitvoeren van luchtmetingen in hun omgeving.

Hieronder vindt u de resultaten van ons project. We geven tips om zelf aan de slag te gaan.

Living Lab Scheveningen (voorjaar 2019)

In het voorjaar van 2019 hebben bewoners onder begeleiding van GGD Haaglanden 2 maanden lang de luchtkwaliteit gemeten rondom de haven van Scheveningen. De aanleiding van dit proefproject was de vraag van bewoners om meer inzicht te verkrijgen in de luchtvervuiling rondom de haven van Scheveningen door schepen. In september zijn de resultaten van deze metingen gepresenteerd aan de bewoners. De resultaten waren helaas niet van voldoende kwaliteit om iets te zeggen over de luchtkwaliteit rondom het havengebied. De opzet van de proef bleek te ingewikkeld.

Living Lab Flat (winter 2020)

De duurzaamheidscommissie van de VVE van een hoog appartementencomplex bij een kruispunt van drukke wegen in het stadsdeel Escamp in Den haag is geïnteresseerd in luchtkwaliteit. Van december 2019 tot en met februari 2020 hebben we met sensoren op verschillende verdiepingen (1, 3, 6 en 9) gemeten. We wilden weten of de luchtkwaliteit op de bovenste verdieping beter was dan op de laagste verdieping.

We hebben de luchtkwaliteit bepaald door zowel het fijnstof (PM1, PM2,5 en PM10) als stikstofdioxide (NO2) in de lucht te meten. Per week zijn de gemiddelde concentraties met elkaar vergeleken.

Uit de fijnstof metingen blijkt dat we niet kunnen vaststellen dat de luchtkwaliteit op de hoogste etages beter is. De PM1 concentratie lijkt zelfs hoger te zijn bij de bovenste verdieping. We kunnen met één meetperiode met sensoren niet zeggen of het echt zo is. Daarvoor is de kwaliteit van de sensoren niet goed genoeg. In de ochtend- en avondspits was niet meer fijnstof te meten dan tijdens de rest van de dag.

Bij twee stikstofdioxide sensoren konden we zien dat de concentraties tijdens de spits wat hoger zijn dan buiten de spits. We konden geen verschil zien tussen de verdiepingen.

Met de sensoren kunnen we op dit moment niets zeggen over de hoeveelheid luchtvervuiling. We kunnen alleen vergelijken met een andere plek of ander tijdstip om te zien of het meer of minder is.

Meer uitgebreide informatie vind je in Rapport Living labs in Den Haag

Reacties zijn gesloten.

Onze partners