Beperk het aantal personen per ruimte

Hoe meer personen in een ruimte, hoe meer CO2, hoe sneller de nood aan verluchting. Vermijd dus overbevolkte ruimtes en zet grote groepen in de best verluchte ruimtes.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Een ongezond binnenklimaat heeft negatieve gevolgen voor gezondheid en welzijn. Het CO2-gehalte is een goede maatstaf om de kwaliteit van het binnenklimaat te bepalen als er mensen aanwezig zijn. Mensen produceren namelijk CO2. Hoe meer mensen, hoe meer CO2, hoe meer luchtverversing er nodig is om de CO2-concentratie voldoende laag te houden. Als die ventilatie ontoereikend is, beperk je dus best het aantal personen in een ruimte.

  • Het Instrument Duurzame Scholenbouw (AGION) geeft voor klaslokalen een minimum richtwaarde van 2 tot 2,5 m² per leerling in het basisonderwijs en 1,8 tot 2 m² in het middelbaar onderwijs.
  • Voor België: neem maatregelen zodat de CO2-concentratie in werklokalen lager dan 900 ppm blijft (grenswaarde sinds juni 2019) of zorg voor een minimum ventilatiedebiet van 40 m³ per uur per aanwezige persoon.
  • Voor Nederland: volg de regelgeving in het bouwbesluit (2021) of de omgevingswet (vanaf 2021). Bij nieuwbouw is de grenswaarde in schoollokalen 1.000 ppm CO2. Voor bestaande scholen ligt dit op 1.400 ppm.

Tips

  • Gebruik een CO2-meter om de ventilatie in een binnenruimte te controleren.

Meer informatie en links

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners