Communiceer en informeer over luchtkwaliteit

Actief communiceren en informeren over luchtkwaliteit zorgt dat burgers zich meer bewust zijn van deze problematiek, van de impact van hun eigen keuzes en van de eigen blootstelling aan verontreinigende stoffen.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

  • Betrek burgers van diverse leeftijd en socio-economische status in meetcampagnes en projecten rond luchtkwaliteit.
  • Als je vertrekt vanuit een specifiek probleem, richt je dan op de lokale doelgroepen.
  • Scholen kunnen kinderen spelenderwijs laten kennismaken met de problematiek.
  • Organiseer infosessies.
  • Plaats informatieborden, al dan niet met vermelding van de huidige luchtkwaliteit.
  • Leg duidelijk uit waarom bepaalde maatregelen genomen worden en wat die betekenen voor de luchtkwaliteit.
  • Geef tips aan burgers over hoe ze hun impact op de luchtkwaliteit en hun blootstelling aan verontreinigende stoffen zoveel mogelijk kunnen beperken.

Meer informatie en links

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners