Maak mensen bewust over de uitstoot van brommers

De uitstoot van brommers is relatief hoog en dus nadelig voor de luchtkwaliteit en de gezondheid.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

De uitlaatemissies van brommers en bromfietsen zijn relatief hoog in vergelijking met die van een benzineauto.

Als lokale overheid kan je:

  • brommers verplichten op de rijbaan te rijden, zodat de afstand met fietsers/voetgangers groter is,
  • de meest vervuilende brommers uit het centrum verbannen,
  • de overstap naar elektrische brommers stimuleren,
  • strenger controleren van opgevoerde brommers, want die zijn vaak nog vervuilender.

Meer informatie en links

Er zijn grote verschillen tussen soorten bromfietsen: tweetaktbrommers zijn in het algemeen vervuilender dan viertaktbrommers.

Brommers dragen weinig bij tot de lokale NO2 en PM10-concentraties, maar veel tot de concentratie aan koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen in de lucht. Koolwaterstoffen zoals benzeen en tolueen zijn vaak kankerverwekkend.

Links

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners