Meet de buitenluchtkwaliteit

Om een idee te krijgen van de buitenluchtkwaliteit in jouw buurt moet je die meten.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Vervuilende stoffen in de lucht meet je met sensoren of met een staal (‘sampling’). Sensoren meten continu. Samplers meten passief en geven een gemiddelde concentratie voor een bepaalde meetperiode.

Er zijn drie soorten polluenten die je als burger kan meten: fijn stof (PM), stikstofdioxide (NO2) en roet (BC).

Meer informatie over hoe je precies te werk kan gaan, vind je op https://www.samenvoorzuiverelucht.eu/zelf-meten 

De meetresultaten kan je gebruiken om de buurt te informeren en — indien nodig — om gerichte maatregelen te zoeken die de lokale situatie verbeteren.

Tips

Meer informatie en links

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners