Organiseer verkeerstellingen

Verkeer is een belangrijke bron van luchtverontreiniging. Door verkeerstellingen te organiseren en de resultaten daarvan te koppelen aan de lokale luchtkwaliteit, maak je mensen bewust van de relatie tussen verkeer en luchtkwaliteit.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Verkeerstellingen geven een idee van de verkeersstromen in een bepaalde straat. Daar zijn verschillende technieken voor.

  • Handmatig tellen met een tel-tool zoals een klikker of papieren telformulier. Hierbij registreer je de passerende verkeersdeelnemers en maak je onderscheid tussen de verschillende categorieën: auto’s, voetgangers, fietsers… Deze manier is uiteraard beperkt in tijd, bv. een uur tijdens de spits.
  • Verkeer volautomatische registreren met Telraam. Je hoeft dus zelf niets te doen, behalve het toestel bevestigen aan de binnenkant van een raam met zicht op de straat. Zo kan je een langere periode tellingen uitvoeren.
  • Een gemeente kan een meetcampagne met tellussen of telslangen uitrollen. Hiermee kan men inschatten hoeveel fietsers, auto’s en vrachtwagens op bepaalde wegen passeren, in welke richting en aan welke snelheid.

Tips

  • De Vlaamse overheid stelt haar verkeersdata ter beschikking via een open dataportaal. Daardoor zijn de actuele verkeersgegevens van hun meetlussen voor iedereen beschikbaar.
  • Ook de Nederlandse overheid stelt zijn data vrij ter beschikking. Die data vind je hier

Meer informatie en links

Straatvinken is een burgerwetenschapsproject met een jaarlijks gezamenlijk telmoment om na te gaan hoe gezond het verkeer in onze straten is. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur hoeveel en welk verkeer in hun straat langskomt. Zo kan men nagaan of het verkeer evolueert naar een duurzame modal split: minder autoverkeer en meer duurzame mobiliteit.

Links

 

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners