Ontdek de juiste maatregel

Zorg voor voldoende fietsenstalling

Zorg voor voldoende fietsparking nabij scholen, bedrijven, kantoren en winkelcentra. Stimuleer hierdoor duurzame verplaatsingen tussen woonst, school, werk en recreatie.

Ontdek meer

Stimuleer wandelen en fietsen voor korte verplaatsingen

Als je voor korte afstanden de auto door de fiets vervangt of te voet gaat, verbeteren de luchtkwaliteit en je eigen gezondheid.

Ontdek meer

Beperk je vleesconsumptie

Minder vlees eten is niet alleen gezonder, het kan indirect ook voor een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen zorgen als hierdoor de vleesproductie verlaagt.

Ontdek meer

Koop lokale producten

Lokale producten zijn producten die weinig of geen voedselkilometers afleggen voor ze op jouw bord terecht komen. Hierdoor wordt de uitstoot van broeikasgassen en andere luchtverontreinigende stoffen zoveel mogelijk beperkt.

Ontdek meer

Onze partners