Ontdek de juiste maatregel

Zorg voor walstroom voor schepen

Vaak maken schepen hun eigen elektriciteit met zware generatoren. Je kan die uitstoot verlagen met walstroom — een aansluiting op het elektriciteitsnet aan wal.

Ontdek meer

Vraag om de (maximum)snelheid te verlagen of te regelen

Door een vaste of variabele lagere maximumsnelheid voor het verkeer op te leggen, zal de luchtverontreiniging dalen.

Ontdek meer

Steek geen vuurwerk af

Bij vuurwerk komen fijnstof en soms zware metalen vrij. Vuurwerk mijden is de boodschap.

Ontdek meer

Vraag om de uitstoot van bouwwerven te verminderen

Maak afspraken met aannemers om op bouwwerven de uitstoot van vervuilende stoffen door machines, generatoren of sloopwerken te beperken.

Ontdek meer

Organiseer de afvalophaling anders

Je kan de uitstoot van vuilniswagens en de verkeershinder die de afvalophaling veroorzaakt beperken met lage-emissievoertuigen, door een reorganisatie van de ophaling tijdens de spitsuren en met sorteerstraten.

Ontdek meer

Vraag om zwaar verkeer in je omgeving te beperken

Zware voertuigen zoals vrachtwagens en bussen zorgen vaak voor meer vervuiling. De wetgeving laat toe om gericht beperkingen op te leggen, zoals voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton.

Ontdek meer

Vraag om leveringen in de buurt anders te organiseren

Lokale handelaars, bedrijven, instellingen enz. kunnen samen afspreken hoe leveringen moeten gebeuren om de uitstoot van het vrachtvervoer en de leveringen te verminderen.

Ontdek meer

Onze partners