Ontdek de juiste maatregel

Maak mensen bewust van de impact van houtstook

Door je omgeving te informeren draag je bij aan een groter bewustzijn over de negatieve gevolgen van houtstook.

Ontdek meer

Vraag participatie bij de herinrichting van je straat

Betrek scholen, bewoners, handelaars, buurtorganisaties enz. nauw bij de (her)inrichting van de omgeving. Zo kunnen zij hun bezorgdheden over een goede omgevings- en luchtkwaliteit mee op de agenda zetten.

Ontdek meer

Zet je in voor een gezonde publieke ruimte

Door gezondheid als uitgangspunt te nemen bij de inrichting of heraanleg van de omgeving, krijg je meer aandacht voor actieve verplaatsingen, betere luchtkwaliteit, beperking van geluidshinder, meer groen enz.

Ontdek meer

Vraag een speelstraat of andere tijdelijke afsluiting aan voor je straat

Bij een speelstraat is de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten, doorgaand gemotoriseerd verkeer is er verboden. Spelende kinderen en voetgangers hebben voorrang op alle andere weggebruikers.

Ontdek meer

Vraag een schoolstraat aan

Een schoolstraat is een straat die je aan het begin en einde van de schooldag gedurende een korte periode afsluit voor gemotoriseerd vervoer.

Ontdek meer

Verminder doorgaand verkeer

Minder doorgaand verkeer verbetert de luchtkwaliteit.

Ontdek meer

Onze partners