Ventileer en lucht op een juiste manier

Door goed te ventileren en luchten, zorg je voor verse lucht binnen en houd je verontreinigende stoffen uit de buitenlucht zoveel mogelijk buiten.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Is de buitenlucht in je omgeving van slechte kwaliteit, dan komt die tijdens het ventileren en luchten je gebouw binnen. Toch blijft voldoende ventileren en luchten belangrijk. Binnen zijn er immers heel wat bronnen van verontreiniging zoals verf, lijmen, meubels, knutselmateriaal, poetsmiddelen of printers. Wanneer je helemaal niet lucht of ventileert, zal de kwaliteit van de lucht binnen snel slechter zijn dan die van de buitenlucht.

  • Ventileer en lucht zoveel mogelijk langs de verkeersluwe zijden van het gebouw, zoals de tuin of een rustige straat.
  • Is er een mechanisch ventilatiesysteem, zorg dan dat de plaats waar de lucht wordt aangezogen zich aan een verkeersluwe zijde bevindt.
  • Ventileer en lucht indien mogelijk enkel buiten de spitsuren.
  • Wordt er in de buurt van je organisatie veel hout of kolen gestookt, probeer dan zoveel mogelijk te ventileren wanneer je buren hun kachel of open haard niet gebruiken.

Tips

  • Gebruik een CO2-meter om op te volgen of je voldoende ventileert en lucht. Met behulp van een CO2-meter kan je bv. nagaan of het volstaat om enkel langs de verkeersluwe zijden te ventileren.
  • Betrek de gebruikers van je gebouw bij je ventilatiebeleid. Maak samen afspraken over het openen van ramen en deuren. Zorg voor brede kennis binnen je organisatie over hoe je goed ventileert en lucht.
  • Heb je een mechanisch ventilatiesysteem, zorg dan dat dit goed afgesteld is en regelmatig wordt onderhouden. Maak filters en roosters regelmatig schoon.

Meer weten

Voldoende ventileren en luchten is belangrijk om vocht en schadelijke stoffen uit de binnenlucht af te voeren en verse buitenlucht aan te voeren. Ook als er veel mensen aanwezig zijn in een ruimte moet je voldoende ventileren en luchten om CO2 af te voeren en zuurstof aan te voeren.

  • Ventileren doe je 24u per dag via een ventilatiesysteem, via luchtroosters, of door ramen op een kleine kier open te zetten.
  • Luchten doe je door ramen of een buitendeur gedurende een korte tijd wijd open te zetten. Dit is belangrijk bij activiteiten waarbij vocht of schadelijke stoffen vrijkomen, zoals bij poetsen, koken, knutselen of douchen.

Extra informatie

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners