Vraag participatie bij de herinrichting van je straat

Betrek scholen, bewoners, handelaars, buurtorganisaties enz. nauw bij de (her)inrichting van de omgeving. Zo kunnen zij hun bezorgdheden over een goede omgevings- en luchtkwaliteit mee op de agenda zetten.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Als je mensen wil consulteren over de plannen voor een herinrichting van hun straat, is het belangrijk dat:

  • de doelgroep goed op de hoogte is van de consultatieronde,
  • de deelnemers aan de consultatieronde een goede afspiegeling van de beoogde doelgroep vormen,
  • de deelnemers voldoende geïnformeerd zijn over de reden en doelstelling van de consultatie en de concrete spelregels begrijpen van de consultatieronde,
  • alle deelnemers voldoende tijd en ondersteuning krijgen om een gefundeerde mening te vormen en te geven,
  • de overheid/bestuur de opname van de resultaten van de consultatieronde overweegt in haar beleidsbeslissingen,
  • de overheid/bestuur feedback geeft aan de doelgroep over de resultaten van de consultatie en de opname van de resultaten in de beleidsbeslissingen.

Meer hierover vind je in het draaiboek omtrent participatietrajecten.

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners