Vraag om de (maximum)snelheid te verlagen of te regelen

Door een vaste of variabele lagere maximumsnelheid voor het verkeer op te leggen, zal de luchtverontreiniging dalen.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

  • Trajectcontrole zorgt voor een lagere gemiddelde snelheid, een vlottere doorstroming en een hogere verkeersveiligheid.
  • Trajectcontrole is minder geschikt voor ringwegen omdat daar veel rijstrookwissels gebeuren. Om die veilig uit te voeren, zijn er snelheidsverschillen tussen de verschillende weggebruikers nodig.
  • Bij smogalarm geldt in Vlaanderen reeds een maximumsnelheid van 90 km/uur op snelwegen nabij dorpskernen en bewoning. Ook op andere wegen kan een snelheidsverlaging overwogen worden.
  • Slimme verkeerslichten en groene golven zorgen voor minder start- en stopverkeer en vermindert dus de hogere uitstoot.
  • Slimme verkeerslichten spelen dynamisch en flexibel in op de actuele verkeerssituatie waardoor minder auto’s nodeloos voor een verkeerslicht staan en dus allerlei uitstoot produceren. De lichten kunnen ook aangepast worden ten voordele van de zwakke weggebruiker.
Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners