Vraag om leveringen in de buurt anders te organiseren

Lokale handelaars, bedrijven, instellingen enz. kunnen samen afspreken hoe leveringen moeten gebeuren om de uitstoot van het vrachtvervoer en de leveringen te verminderen.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Je kan op wijkniveau micromagazijnen voorzien voor de overslag van goederen naar fietscargo of kleine en emissiearme voertuigen. De levering kan buiten de woon-schoolspits gebeuren.

Je kan ook een een circulatieplan voor leveringen opmaken.

 

Meer informatie

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners