Vraag om de uitstoot van bouwwerven te verminderen

Maak afspraken met aannemers om op bouwwerven de uitstoot van vervuilende stoffen door machines, generatoren of sloopwerken te beperken.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Dieselgeneratoren op werven zorgen voor geluidsoverlast en ernstige vervuiling door de uitstoot van roet en fijn stof. Door milieuvriendelijke alternatieven te gebruiken, zorg je niet alleen voor een aangenamere en gezondere leefomgeving, maar ook voor een vermindering van de CO2-uitstoot en een verlaging van de energiefactuur.

  • Maak zoveel mogelijk gebruik van het bestaande elektriciteitsnetwerk.
  • Maak gebruik van grote, mobiele batterijen.
  • Kies indien mogelijk voor hybride vormen van elektriciteitsopwekking door zonnepanelen, accu’s of windenergie te combineren.

Indien er geen alternatieven mogelijk of beschikbaar zijn, zorg dan dat de dieselgenerator een degelijke roetfilter heeft.

Meer informatie en links

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft een voorbeeldcharter opgesteld rond veilig werftransport in schoolomgevingen. In zo’n charter verbinden de verschillende partners zich tot aangepaste routes en timing van het werfverkeer, en tot emissiearme voertuigen. Dit kan zowel voor bestaande als nieuwe werven.

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners