Zorg voor walstroom voor schepen

Vaak maken schepen hun eigen elektriciteit met zware generatoren. Je kan die uitstoot verlagen met walstroom — een aansluiting op het elektriciteitsnet aan wal.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

In Vlaanderen kan je een energiescan van je schip aanvragen. Doel van de Vlaamse regering is om zo walstroom te stimuleren.

Meer informatie en links

Wanneer schepen aanleggen in een haven, zijn de meeste voor hun elektriciteit aangewezen op eigen dieselmotoren op stookolie. Dit zorgt voor heel wat luchtvervuiling en fijn stof. Als aangemeerde schepen kunnen inpluggen op het elektriciteitsnet aan wal, beperk je de uitstoot van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS) en fijn stof heel sterk. Aangezien binnenschepen vaak in de buurt van bewoning aanleggen, vermindert daardoor ook de geluidshinder.

In Nederland is dit principe opgenomen in het plan om NO2 te reduceren. Schepen krijgen in de haven kadestroom (walstroom) tegen een prijs die gelijk of lager is dan de zelf opgewekte stroom aan boord. Deze subsidie voor de realisatie van walstroom voor de zeevaart loopt tussen 2021 en 2023 bij minstens vijf projecten.

Links

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners