Nieuws

15 maart 2019

GGD en bewoners meten samen luchtkwaliteit in Scheveningen

Rondom de haven van Scheveningen zal je de komende periode wellicht opmerken of horen dat bewoners bezig zijn met luchtkwaliteitsmetingen.  In het kader van het Europese Interreg project ‘Zuivere Lucht’ worden door GGD Haaglanden in Den Haag de komende twee jaar een vijftal proefprojecten gedaan met ’slimme sensoren’.

Dit zijn kleine apparaatjes die behoorlijk nauwkeurig luchtverontreiniging zoals fijnstof en NO2 kunnen meten. Het doel hiervan is inzicht krijgen in de kwaliteit van de lucht in onze omgeving en ervaring opdoen hoe we als bewoners en overheid kunnen samenwerken aan een betere luchtkwaliteit.

Op 1 maart was er een startbijeenkomst geweest met geïnteresseerde bewoners rondom de haven van Scheveningen. De meetperiode zal 2 maanden bedragen, tussen circa van 15 maart – 15 mei. In de startbijeenkomst heeft GGD Haaglanden uitleg gegeven over het project, de metingen met bewoners en de type sensoren die we zullen gebruiken. Maar ook lucht(kwaliteit) in het algemeen en wat hierbij van belang is voor de gezondheid werd besproken.