Nieuws

29 januari 2020

Leerlingen zoeken slimme fietsroutes en alternatieve schoolpoort

Basisschool De Spiegel telt bijna 300 leerlingen en zet zich als MOS-school (milieu op school) al jaren actief in voor het milieu. Binnen het Project zuivere lucht gaan op zoek naar de beste fietsroutes naar school en een alternatieve plaats voor de schoolpoort.

Luchtvervuiling in en rond de school: de school is er zich scherp van bewust. Hoe kan je gezond(er) verluchten? Valt de speelplaats af te schermen? En hoe betrek je ouders en buurt nog meer, voortbouwend op vroegere acties? Met die en nog meer onderzoeksvragen ging iedereen in De Spiegel enthousiast én samen aan de slag.

Zesdes zoeken de gezondste fietsroute

Ook al liggen er parken in de buurt, een écht ‘schone’ route naar De Spiegel ligt niet voor de hand. “Met de fiets of te voet door drukke straten, onze leerlingen zijn het gewend”, zegt Maartje Hamans, juf in het zesde leerjaar. “Maar ze worden wel blootgesteld aan fijnstof en nog andere niet zo’n fijne stoffen. Met de jongens en meisjes van het zesde zoeken we nu naar de minst vervuilde route van en naar school.” Daartoe brachten de leerlingen de routes die ze fietsen in kaart. “Per wijk fietsen ze op hetzelfde tijdstip verschillende routes”, zegt juf Maartje. “Zo meten we waar leerlingen het minst in aanraking komen met vervuilende stoffen.“De leerlingen vinden de boxen gemakkelijk te bedienen en ze zijn razend enthousiast over het project.”

Het eerste leerjaar vangt fijnstof met tape en vaseline

Wat is fijnstof? Hoe ziet het eruit? Waar vinden we het? Het eerste leerjaar van de Spiegel ging er vol verwachting naar op zoek. “We zochten eerst filmpjes op maat van zesjarigen die ons hierover iets meer konden leren”, vertelt juf Camie. “Dat lag niet voor de hand. Op de site van Smart Kids Lab  vonden we dan de manier om fijnstof in de lucht te meten met een zelfgemaakte fijnstofmeter.

We verzamelden tetrabrikken, knipten deze uit in rechthoeken, kleefden een stukje dubbelzijdige tape op de achterzijde en smeerden er vaseline op. Op verschillende binnen- en buitenplekken kleefden we  onze fijnstofmeters op de muren en op een kast. Schokkende waarnemingen kwamen er niet uit voort: wat verkleuringen, huisstof en dood vliegje. Maar we hebben fijnstof nu wel aanschouwelijk gemaakt.

Stikstofdioxidemetingen (NO²) en speurwerk door het vierde

Teveel verkeer levert teveel stikstofdioxide of NO² op en dat veroorzaakt irritatie van de luchtwegen. Met meetproefbuisjes voerde het vierde leerjaar er metingen op uit. De buisjes nemen een maand lang luchtstalen in e

en bepaalde ruimte. Ook meten we hier aan de schoolpoort en aan de ingang van de portierswoning aan de Lange Leemstraat om te vergelijken of de portierswoning (‘den achterbouw’) een ‘gezondere’ toegang tot de school kan zijn.”

Hup, ouders en buurtbewoners!

De jaarlijkse verkeersweek Haringrode wordt traditioneel afgesloten met een verkeersstoet met de scholen uit de omgeving. “Dit jaar meteen het startschot voor het fietsrouteonderzoek van de zesdes”, zegt juf Maartje. “En omdat we het belangrijk vinden dat Zuivere Lucht niet enkel gedragen wordt door de leerlingen maar ook door de ouders, deelden we tijdens ons Winterfeest eind december ook fijnstofmeters uit aan de ouders.  Zo wordt het draagvlak om iets te doen voor schonere lucht steeds groter.

Reacties zijn gesloten.

Onze partners