Nieuws

20 maart 2019
[addtoany]

Stad Antwerpen steunt 5 scholen met proefproject voor betere luchtkwaliteit

Vijf Antwerpse lagere of secundaire scholen gaan in 2019 met het schoolteam, leerlingen, ouders en de buurt aan de slag om de luchtkwaliteit op school te verbeteren. Zij werken daarvoor samen met de stad en krijgen steun van experts luchtkwaliteit en het stedelijke laboratorium Stadslab2050. Samen zetten ze experimenten op om te weten te komen met welke maatregelen de luchtkwaliteit in en rondom scholen verbeterd kan worden.

Tot en met 11 maart konden scholen zich kandidaat stellen voor een begeleidingstraject, als onderdeel van het Europese ‘Project zuivere lucht’. Uit de 25 scholen die meedongen, koos de jury vijf scholen:

  • Xaveriuscollege (Borgerhout): lagere en secundaire school
  • De Wereldreiziger en Stedelijk Lyceum Quellin (Antwerpen): lagere en secundaire school
  • De Spiegel (Antwerpen): lagere school
  • Koninklijk Lyceum Antwerpen (Antwerpen): secundaire school
  • Het Pieterke (Deurne): lagere school

Deze scholen krijgen een uitgebreid project voorgeschoteld. Zo zullen ze zowel de luchtkwaliteit op school moeten meten als maatregelen moeten uitdenken en uittesten om de luchtkwaliteit op school te verbeteren. Zowel directie en leerkrachten, als leerlingen, ouders en buurtbewoners worden daarbij betrokken. Daarbij is het de bedoeling om te experimenteren met een mix aan maatregelen.

Binnen die mix kan het bijvoorbeeld gaan om experimenten rond mobiliteit en inrichting van de schoolomgeving, het inzetten op duurzame woon-schoolverplaatsingen, educatie en bewustwording rond luchtverontreiniging op school en in de buurt, een betere luchtverversing in de schoolgebouwen, of de aanpak van vervuilende stoffen in de binnenlucht. Door het experiment wil Stadslab2050 meer inzicht krijgen in welke maatregelen de luchtkwaliteit in en om de school kunnen verbeteren.

Selectie deelnemende scholen
Omdat alle 25 kandidaten een grote motivatie toonden om de luchtkwaliteit op hun school aan te pakken, was het voor de jury niet eenvoudig om te kiezen. Uiteindelijk is er gezocht naar een zo divers mogelijke selectie, met zowel lagere als secundaire scholen, met oudere en nieuwere gebouwen, en met verschillende types schoolomgevingen. De jury koos ook om voorrang te geven aan scholen in een omgeving met mindere luchtkwaliteit, omdat daar de nood het hoogst is: de geselecteerde scholen liggen allemaal langs drukke verbindingswegen, smalle ‘street canyons’ waar de luchtverontreiniging lang blijft hangen, of snelwegen zoals de Antwerpse Ring.

Timing en evaluatie
De proefprojecten lopen tot aan de zomervakantie van 2020. Daarom moeten ze nog dit voorjaar worden voorbereid, zodat de scholen ze kunnen uitvoeren tijdens het schooljaar 2019-2020.

De stad verwacht de definitieve resultaten in het najaar van 2020. Maar ook de tussentijdse resultaten en lessen zullen via een lerend netwerk aan de niet-geselecteerde scholen aangeboden worden. Daarnaast ontwikkelen de deelnemers in dit project tijdens hun experimenten een ondersteunend pakket, dat na de proefprojecten ook gebruikt kan worden om de luchtkwaliteit op andere scholen aan te pakken