Nieuws

20 december 2019

Binnenluchtkwaliteit meten om beter te verluchten

Hoeveel vrijer ademen is het in de ene klas dan in de andere? Tijdens een eerste fase van de proefprojecten Zuivere Lucht zette het Xaverius College twee intensieve onderzoeken op rond de binnenluchtkwaliteit … en de beste manieren om klaslokalen en zalen te verluchten.

Het Xaverius College ligt in de buurt van de Ring, de E313 en de Stenenbrug, maar is gelukkig ook vrij goed afgeschermd van die verkeersaders. Heel wat gebouwen liggen niet aan de straatkant, maar zijn omgeven door woningen. De schoolgangen liggen aan de straatkant, de lokalen kijken uit op de speelplaats of de binnentuin. Die situatie brachten de leerlingen ecologie in kaart met een luchtkwaliteitsscan. Intensievere buitenluchtmetingen komen er dit voorjaar aan, wanneer de leerlingen de meest gebruikte woonschoolroutes gaan monitoren met zelfgebouwde fijnstofmeters en enkele sensorboxen. Intussen waren ze in november en december wel al volop bezig met binnenluchtmetingen in klaslokalen en zalen.

Waar is het gezond ademen op school?
First things first dus in het Xaveriuscollege. Meer inzicht in de binnenluchtkwaliteit is belangrijk. Want ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten houden, is een manier om verontreinigde buitenlucht (fijn stof en stikstofdioxide) te weren. Maar niét verluchten heeft een keerzijde, zoals een ophoping van CO₂ en chemische stoffen van ongezonde materialen in de school zelf. Om hier een zicht op te krijgen en om te leren of er toch op een gezonde manier verlucht kan worden, werden in enkele grote zalen en klaslokalen de concentraties CO₂, fijn stof, stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen gemeten met sensorboxen.

“Na de vakantie gaan we alle resultaten verwerken zegt Hans Gooris tevreden. De resultaten voor fijnstof en NO₂ die we meenemen, worden heel belangrijk voor de onderzoeken die we plannen tijdens het tweede semester.”

 

 

 

Aandachtsproef schudt leerlingen wakker
Verslappende aandacht? Concentratieprobleem? Het zou wel eens een gevolg kunnen zijn van te weinig zuurstof (en dus teveel CO₂) in de klas. Goed verluchten is dan de boodschap (op voorwaarde dat de buitenlucht gezond genoeg is), maar daar zijn veel leerlingen zich niet echt van bewust.
Daarom werd een vergelijkend onderzoek opgezet waarbij leerlingen op verschillende tijdstippen en locaties een werkblad met pittige vraagstukjes invullen. De hypothese: leerlingen in een goed verlucht lokaal scoren beter. De leerlingen ecologie en onderzoekscompetentie (5de-6de middelbaar) voerden de onderzoekjes uit in het 6de leerjaar van de lagere school en in het eerste middelbaar.

Het projectteam verstuurde ook een enquête naar leerlingen, leerkrachten en ouders om te peilen naar hun mening over wat de school zélf al weet of vermoedt over de luchtkwaliteit in en rond de school. Dat is belangrijk voor het opzetten van ons communicatieluik. Over die mate van awareness bevragen we echt iedereen, want we denken dat daar nog werk aan de winkel is.”

Meer info: lees het volledige artikel 

Reacties zijn gesloten.

Onze partners