Stap 5: selecteer en realiseer je maatregelen

Om de luchtkwaliteit in of rondom je organisatie te verbeteren, of om de blootstelling aan ongezonde lucht te verminderen, kan je heel wat maatregelen nemen. Omdat luchtverontreiniging verschillende bronnen en oorzaken heeft (verkeer, houtverbranding, industrie, landbouw…) zal één maatregel niet volstaan om het probleem op te lossen. Een mix aan maatregelen is dus nodig.

Kies je maatregelen

Onze toolkit ‘Samen voor zuivere lucht’ bevat een overzicht van meer dan 80 luchtkwaliteitsmaatregelen. Die kunnen je helpen om een zinvolle mix aan maatregelen te kiezen, aangepast aan de specifieke situatie van je organisatie.

Je kan op verschillende manieren je eigen maatregelenmix samenstellen:

 • Via het maatregelenoverzicht zoek je rechtstreeks in de maatregelen.
 • Via onze luchtkwaliteitsscan krijg je een beeld van de belangrijkste uitdagingen voor jouw organisatie, en de daaraan gelinkte maatregelen.
 • Via het overzicht hieronder ga je systematisch aan de slag, en kan je de maatregelen stap voor stap doorlopen, van eenvoudige maatregelen die je zelf kan nemen naar meer complexe acties waarvoor samenwerking met anderen noodzakelijk is:
  1. Pak de binnenlucht aan,
  2. Beperk je eigen luchtverontreiniging,
  3. Pak de blootstelling aan verontreinigde lucht aan,
  4. Betrek de buurt,
  5. Ga in dialoog met je lokale bestuur.

1. Pak de binnenlucht aan


Als het over luchtkwaliteit gaat, denken we meestal aan de verontreiniging van de buitenlucht door verkeer, industrie of houtstook. Maar ook binnen zijn er belangrijke bronnen van luchtverontreiniging. Omdat mensen het grootste deel van hun tijd binnen doorbrengen en omdat je als organisatie meer impact op de binnenlucht dan op de buitenlucht hebt, is het belangrijk om in te zetten op een goede binnenluchtkwaliteit. Hieronder vind je een aantal maatregelen die de binnenluchtkwaliteit verbeteren.

Ventileer en lucht op een juiste manier, Koop gezonde producten, Bouw en renoveer met gezonde materialen, Stook geen hout, Vernieuw je verwarmingssysteem, Onderhoud en ventileer je verwarmingsketel, Verplaats uitlaten en schoorstenen, Verwarm op een juiste manier, Isoleer je gebouw, Zuiver de lucht met een luchtzuiveringsinstallatie, Onderhoud je ventilatie- of luchtzuiveringssysteem, Beperk het aantal personen per ruimte, Poets op een gezonde manier, Vermijd verontreinigde lucht tijdens het koken, Beheer gevaarlijke stoffen op een juiste manier, Verbeter je kennis over verontreinigende stoffen binnen, Ontwikkel een beleid rond binnenluchtkwaliteit, Zet planten in je gebouw, Meet de binnenluchtkwaliteit

3. Pak de blootstelling aan verontreinigde lucht aan

Luchtverontreiniging pak je best bij de bron aan. Maar in de praktijk heb je vaak weinig impact op die bronnen, bv. wanneer je organisatie vlakbij een snelweg, drukke invalsweg of industriegebied ligt. Dan is het meestal gemakkelijker om maatregelen te nemen om de blootstelling aan de verontreinigde lucht te verminderen. Zo beperk je de negatieve invloed op de gezondheid van je medewerkers of leden op korte termijn.

Ventileer en lucht op een juiste manierOnderhoud en ventileer je verwarmingsketel, Zuiver de lucht met een luchtzuiveringsinstallatie, Beperk het aantal personen per ruimte, Verplaats veelgebruikte ruimtes naar de autoluwe zijde, Scherm buitenruimten en ingangen af van verkeer, Vergroen je gevels, buitenruimten en daken, Verplaats je buitenruimte of deel ze anders in, Kies aangepaste locaties voor buitenactiviteiten, Voorzie je ingang aan de autoluwe zijde, Beperk de wachttijd van bezoekers voor de ingang, Fiets of wandel via gezonde routes naar je organisatie

5.2 Maak een lange termijnplan

Wil je aan de slag gaan met een groot aantal maatregelen? Dan is het niet haalbaar om al die maatregelen gelijktijdig uit te voeren. Dan is een langetermijnplanning noodzakelijk: op verschillende momenten en met verschillende prioriteiten. Een langetermijnplan maak je samen met je team.

In je langetermijnplan groepeer je in clusters de verschillende maatregelen. Maatregelen in zo’n cluster versterken elkaar, vormen een logisch geheel, hebben eenzelfde partnerschap nodig… Maatregelen binnen een cluster plan je daarom best in op hetzelfde moment.

Enkele voorbeelden van mogelijke clusters zijn:

 • Aan de slag rond gezonde materialen en producten in je organisatie,
 • Bewustmaking, educatie en luchtkwaliteit meten,
 • Infrastructurele maatregelen aan je gebouw (in te plannen bij verbouwingen),
 • Aanpak van de buitenruimte van je organisatie,
 • Gezonde routes naar je organisatie,
 • Een verkeersveilige omgeving van je organisatie
 • ….

In je langetermijnplan duid je binnen je team per maatregel of groep van maatregelen best ook een verantwoordelijke aan die de voortgang bewaakt.

5.3 Realiseer je maatregelen

Het kiezen en plannen van je maatregelen is slechts een eerste stap. De echte uitdaging zit hem uiteraard in de realisatie ervan. Onze maatregelenpagina’s helpen je hierbij door per maatregel concrete tips en inspiratie te geven.

Daarnaast kan het helpen om een plan van aanpak uit te werken per maatregel of cluster van nauw gelinkte maatregelen. In het plan van aanpak geef je een antwoord op deze vragen:

 • Welke verschillende stappen moet je nemen om de maatregel te realiseren?
 • Wanneer neem je die verschillende stappen?
 • Wie heb je nodig om de maatregel uit te voeren?
 • Wat heb je nodig om de maatregel te realiseren?

Sommige stappen zullen bij verschillende maatregelen terugkomen:

 • Kennis en inspiratie verzamelen: ga op zoek naar nuttige informatie en inspirerende voorbeelden, en neem een kijkje op onze maatregelenpagina’s. Zo hoef je geen dubbel werk te doen.
 • Financiering zoeken: heel wat maatregelen kan je realiseren met beperkte middelen. Voor sommige maatregelen zal je echter op zoek moeten gaan naar financiering. (Lees meer over financiering voor luchtkwaliteitsmaatregelen)
 • Meten: door op verschillende tijdstippen (bv. voor en na) een meting te doen, kan je de impact van de maatregel beter inschatten. Metingen kunnen ook nuttig zijn bij het uitwerken van een maatregel, bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe je je gebouw best ventileert.
 • Communiceren: hoe en wanneer communiceer je over de maatregel naar de verschillende stakeholders?
Terug naar het Stappenplan

Onze partners