Stap 1: Bepaal je doelstellingen

Voor je van start gaat is het belangrijk om stil te staan bij de vraag waarom je aan een betere luchtkwaliteit wil werken. Als organisatie kan je daar veel verschillende redenen voor hebben, zoals:

  • Je wil werken aan een gezonde organisatie, waarin mensen zich goed voelen en minder snel ziek worden,
  • Je wil bouwen aan een duurzame organisatie, die het eigen aandeel in de luchtverontreiniging wil verminderen,
  • Je wil in de organisatie zorgen voor meer kennis en bewustwording rond luchtkwaliteit, de buurt en de samenleving, om samen tot oplossingen voor luchtverontreiniging te komen,
  • Je wil onderzoeksvaardigheden versterken (bv. op school) door luchtkwaliteit te meten,

Door vooraf na te denken over de doelstellingen en die op te schrijven  (bv. in een visie), kan je je luchtkwaliteitsbeleid gerichter vorm geven. En door van bij het begin je hele organisatie — of de vertegenwoordigers van verschillende afdelingen — te betrekken zorg je voor breed gedragen doelstellingen (zie stap 4: Zorg voor draagvlak)

Terug naar het Stappenplan

Onze partners