Stap 2: Vorm een team

Samen kan je meer! Stel daarom een gemotiveerd team of werkgroep samen om je luchtkwaliteitsbeleid op te maken en te realiseren. Denk goed na wie je nodig hebt in je team en ga op zoek naar medestanders. Zorg dat de leden van het team tijd en ruimte krijgen om aan het project te werken, bijvoorbeeld door voldoende tijd vrij te maken in hun takenpakket.

Een eerste stap is om de verschillende betrokkenen of stakeholders in kaart te brengen:

  • Binnen de organisatie: leidinggevenden, medewerkers of leden van verschillende afdelingen, vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen van de organisatie, personen bevoegd voor communicatie, veiligheid of infrastructuur…

In een school gaat het bv. om directie, leerkrachten, leerlingen, gebouwbeheerder, preventieadviseur, zorgleerkracht, milieuteam…

  • Omgeving van de organisatie: buurtbewoners waaronder buurtverenigingen, lokale handelaars of gezinsleden (bv. ouders) van de leden van de organisatie.

Vergeet ook de bronnen van luchtverontreiniging in je buurt niet: een transportbedrijf of veestal, een grote bouwwerf, buurtbewoners die veel met hout stoken…

  • Lokale overheid: schepenen/wethouders en diensten leefmilieu, mobiliteit, publieke ruimte, participatie.
  • Experten m.b.t. luchtkwaliteit, mobiliteit, publieke ruimte, participatie, communicatie … Dit kunnen externen zijn, maar ook leden van je organisatie of netwerk die hier professioneel of in hun vrije tijd mee bezig zijn.

Breng het netwerk van je organisatie in kaart: welke mensen of organisaties hebben nuttige ervaringen of interessante contacten? Op wie kan je eventueel een beroep doen voor sponsoring of financiering van bepaalde acties?

Het is niet nodig om al deze stakeholders op te nemen in je team, maar zorg wel voor voldoende diversiteit. Stakeholders die je niet opneemt in je team, betrek je best op een andere manier bij je luchtkwaliteitsbeleid (zie stap 4)

Terug naar het Stappenplan

Onze partners