Stap 3: Breng je huidige situatie in kaart

Door de huidige situatie in kaart te brengen, krijg je een beter zicht op je sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen. Die inzichten helpen je om een meer gericht luchtkwaliteitsbeleid te voeren met de beste maatregelen voor jouw organisatie.

Onze luchtkwaliteitsscan helpt je om je beginsituatie op een heel eenvoudige manier in kaart te brengen.

Luchtkwaliteitsscan

De scan levert een score op over verschillende aspecten van luchtkwaliteit:

 • de kwaliteit van de buitenlucht,
 • de blootstelling aan verontreinigde buitenlucht in je organisatie,
 • de kwaliteit van de binnenlucht,
 • het bewustzijn rond luchtkwaliteit in je organisatie en in de buurt,
 • het luchtkwaliteitsbeleid in je organisatie,
 • gezonde verplaatsingen.

Scoor je volgens de scan minder goed in een bepaalde categorie, dan vind je op deze site welke maatregelen  je kan nemen. Om het beste resultaat te boeken beperk je je beter niet tot maatregelen uit één categorie, maar ga je best aan de slag met een combinatie van maatregelen uit de verschillende categorieën.

Hoe vul je de luchtkwaliteitsscan in?

De luchtkwaliteitsscan onderscheidt drie levels. Hieronder geven we uitleg over het laagste en hoogste niveau. Zit je hiertussen, duid dan op het schema level 2 aan.

Kwaliteit buitenlucht

Level 1:  Gemiddelde NO2-jaarconcentratie >= 40 µg/m3
Level 3:  Gemiddelde NO2-jaarconcentratie < 20 µg/m3

Hulpvragen

 • Wat is de gemiddelde NO2-jaarconcentratie op de buitenruimte(s) en op de omliggende straten van je organisatie volgens de luchtkwaliteitskaarten van Vlaanderen / Nederland?
 • Nam je organisatie deel aan het CurieuzeNeuzen luchtkwaliteitsonderzoek in 2018 (Vlaanderen)? Wat waren de meetresultaten?

Blootstelling aan verontreinigde buitenlucht in je organisatie

Level 1:  Verontreinigde lucht van de omliggende (drukke) straten komt gemakkelijk in de gebouwen en/of buitenruimtes van je organisatie
Level 3:  Gebouwen en buitenruimtes zijn goed afgeschermd van de omliggende (drukke) straten

Hulpvragen gebouwen

 • Indeling gebouw:
  Welke ruimtes van je gebouw liggen aan de straatkant? Zijn dat eerder de veel gebruikte ruimtes zoals activiteitenruimtes, kantoren, klaslokalen…? Of eerder de weinig gebruikte ruimtes zoals gangen of hallen, technische ruimtes, sanitair…?
  Liggen de meest gebruikte ruimtes vooral aan de straatkant of geven zij uit op een verkeersluwe zijde of tuin?
  Lees meer over het afschermen van veel gebruikte ruimtes van het verkeer
 • Gevels:
  Houden de gevels die grenzen aan de verkeersdrukke zijde de lucht van de straat goed buiten, of zijn er ventilatieroosters en -openingen, kieren, spleten?
  Lees meer over je gebouw isoleren
 •  Ventilatie:
  Langs welke kant ventileer je je gebouw?
  Moeten de ramen in de verkeersdrukke gevels opengezet worden om voldoende te ventileren of luchten, of kan er voldoende geventileerd worden via de andere ramen?
  Is er een mechanisch ventilatiesysteem aanwezig? Langs waar zuigt dit de lucht aan: langs een verkeersdrukke of een verkeersluwe kant?
  Lees meer over juist ventileren

Hulpvragen buitenruimtes

Grenzen veel gebruikte buitenruimtes van je organisatie aan de straat, of worden zij van de straat afgeschermd door gebouwen?

 • Indien de buitenruimte rechtstreeks aan de straat grenst, is dit aan een drukke of rustige straat
 • Indien de buitenruimte omgeven wordt door gebouwen, zijn dit hoge of lage gebouwen?
 • Is er een opening tussen de gebouwen die de buitenruimte en de straat rechtstreeks met elkaar verbindt? Is deze opening afgesloten door een dichte poort (waar weinig of geen lucht door kan) of niet?

Lees meer over het afschermen van je buitenruimte
Lees meer over hoe je je buitenruimte anders kan indelen

Kwaliteit binnenlucht

Level 1:  Er zijn (vermoedelijk) verschillende producten of materialen in de gebouwen van je organisatie die schadelijke stoffen afscheiden.
Level 3:  Er zijn geen producten of materialen in de gebouwen van je organisatie die schadelijke stoffen afscheiden.

Hulpvragen ventilatie en luchtzuivering

 • Is er een mechanisch ventilatiesysteem aanwezig? Moet dit handmatig ingesteld worden, of gebeurt de aansturing automatisch? Wordt het systeem regelmatig nagekeken of onderhouden
 • Als er geen mechanische ventilatie aanwezig is: wordt er voldoende geventileerd en gelucht in je organisatie? Zijn hierover afspraken met medewerkers/leden? Is er iemand die dit opvolgt binnen je organisatie?
 • Is er een luchtzuiveringsinstallatie aanwezig (bijvoorbeeld een fijnstoffilter)? Welk type? Wordt die regelmatig onderhouden? Worden de filters regelmatig vervangen?

Lees meer over goed ventileren
Lees meer over lucht zuiveren met een luchtzuiveringsinstallatie

Hulpvragen verontreinigende stoffen in de binnenlucht

Bewustzijn rond luchtkwaliteit in je organisatie en in de buurt

Level 1 Leden en omwonenden van je organisatie zijn niet bezig met luchtkwaliteit.

Level 3 Leden en omwonenden van je organisatie ijveren actief voor een betere luchtkwaliteit.

Hulpvragen: 

 • Is er iemand verantwoordelijk voor het luchtkwaliteitsbeleid in je organisatie (eventueel binnen een breder gezondheidsbeleid, duurzaamheidsbeleid of preventiebeleid)? Heeft die persoon voldoende tijd hiervoor?
 • Wordt er geïnvesteerd in luchtkwaliteitsmaatregelen in je organisatie of in de omgeving? Zijn hier budgetten voor?

Lees meer over het maken van een luchtkwaliteitsplan

Gezonde verplaatsingen

Level 1 Meer dan 15% van de mensen komt meestal naar je organisatie met de auto of scooter.

Level 3 Minder dan 5% van de mensen komt meestal naar je organisatie met de auto of scooter

Hulpvragen

 • Hoeveel procent van de medewerkers, leden of bezoekers komt meestal op de volgende manier naar je organisatie?
  • Te voet
  • Met de fiets
  • Met het openbaar vervoer
  • Met de scooter
  • Met de auto
  • Op een andere manier

Lees meer over het belonen van fietsende en wandelende medewerkers en leden

Terug naar het Stappenplan

Onze partners