Stap 4: Zorg voor draagvlak

De luchtkwaliteit in en rondom je organisatie verbeteren, kan je niet alleen. Luchtkwaliteit is immers een complex verhaal, waarbij verschillende belanghebbenden een stukje van de puzzel in handen hebben. Het is dus belangrijk om de brede omgeving rond je organisatie te betrekken. Dat kan op twee manieren:

  • Communiceer over wat je doet,
  • Betrek anderen bij je luchtkwaliteitsbeleid.

Communiceer over wat je doet

Een goede communicatie heeft een belangrijke rol om te informeren, te enthousiasmeren en aan te moedigen om een steentje bij te dragen.

Een breed intern draagvlak is absoluut noodzakelijk. Zorg dus in de eerste plaats voor een goede interne communicatie naar medewerkers, leden en leidinggevenden. Gebruik daarvoor bestaande overlegstructuren (personeels- of ledenvergaderingen, bestuursraden…) en kanalen (interne nieuwsbrief, facebookgroep, infoschermen…).

Communiceer ook met de externe stakeholders: buurtbewoners, lokale overheid, sponsors, experten… Zorg dat zij weten waarmee je bezig bent en nodig hen uit om op een positieve manier mee te doen. Gebruik ook hiervoor bestaande platformen zoals je website, sociale mediakanalen of nieuwsbrief, bestaande overlegstructuren met de buurt of je lokale bestuur…

Voor de pilootscholen die deelnamen aan het project Zuivere Lucht ontwikkelden we dit communicatiehandboekje <Communicatiehandboek toevoegen als PDF-download> voor beginners. Misschien vind je hierin ook wel nuttige communicatietips.

Betrek anderen bij je luchtkwaliteitsbeleid

Communicatie is belangrijk, maar niet voldoende. Zorg dat de stakeholders ook inspraak krijgen. Maak je luchtkwaliteitsbeleid samen met hen. Een eerste stap daarbij is het in kaart brengen van wie de betrokkenen zijn (stap 2: Vorm een team).

Je kan interne en externe stakeholders betrekken door hen een plaats te geven binnen je team. Maar er zijn nog vele andere mogelijkheden. Zo kan je één of meerdere workshops organiseren voor (bepaalde groepen) stakeholders om samen na te denken over de doelstellingen ( stap 1: Bepaal je doelstellingen) , om ideeën te verzamelen over mogelijke maatregelen (zie stap 5), of om samen in kaart te brengen wie welke bijdragen kan leveren voor een betere luchtkwaliteit. Via een (online)bevraging van je stakeholders kan je een beeld krijgen van de bekommernissen en wensen binnen en rondom je organisatie, of kan je de huidige situatie in kaart brengen (zie stap 3)

Terug naar het Stappenplan

Onze partners