Stap 6: Evalueer en verduurzaam je aanpak

Bij de uitvoering van je luchtkwaliteitsplan en de realisatie van je maatregelen zal regelmatige bijsturing nodig zijn door voortschrijdende inzichten, vragen van stakeholders of een veranderende context. Vertrek dus met een open en flexibele houding. Daarnaast is het belangrijk om op langere termijn je aanpak regelmatig te evalueren (bijvoorbeeld elke twee jaar).

Er zijn verschillende manieren om een evaluatie op te zetten. Zo kan je met een nieuwe luchtkwaliteitsscan evalueren of er voor bepaalde aspecten vooruitgang is geboekt ten opzichte van de eerste scan (zie stap 3: Breng je huidige situatie in kaart). Een andere mogelijkheid is om de resultaten van de verschillende luchtkwaliteitsacties en –maatregelen te vergelijken met de oorspronkelijke doelstellingen (zie stap 1:): volstaan de genomen maatregelen om de doelstellingen te realiseren of is er bijkomende actie nodig?

Evalueer met je team en je stakeholders. Doe een bevraging bij je medewerkers of leden, of organiseer een online peiling via je communicatiekanalen. Wat liep goed, wat minder? Welke verbeterpunten zijn er? Waarop moet in de toekomst zeker worden ingezet?

Actualiseer je langetermijnplan op basis van je evaluatie. Ga bijvoorbeeld opnieuw aan de slag met de luchtkwaliteitsmaatregelen om je maatregelenmix bij te sturen (zie stap 5: Selecteer en realiseer je maatregelen).

Ga ook op zoek naar manieren om je luchtkwaliteitsaanpak duurzaam te verankeren in de werking van je organisatie. Leg linken met andere thema’s die leven binnen je organisatie: gezondheid of preventie, duurzaamheid, klimaat of ecologie, participatie, burgerwetenschap, solidariteit of wereldburgerschap… Geef luchtkwaliteit een vaste plaats in het jaarprogramma van je organisatie.

En tot slot: vergeet zeker niet om je team en partners te bedanken voor hun inzet en de resultaten van de acties in de verf te zetten en te vieren.

Terug naar het Stappenplan

Onze partners