Verbeter je kennis over verontreinigende stoffen binnen

Door in je organisatie de kennis en het bewustzijn over het binnenmilieu te verbeteren, zorg je dat iedereen een steentje bijdraagt.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Vlamingen en Nederlanders brengen gemiddeld 85% van hun tijd binnen door. Een goede binnenluchtkwaliteit is dus belangrijk. Veel mensen zijn zich echter niet bewust van de gezondheidseffecten van een slecht binnenmilieu. Nochtans zijn er heel wat dingen die je zelf kan doen.

Zorg daarom dat mensen in je organisatie zich bewust zijn van het belang van een gezond binnenmilieu, dat zij weten welke stoffen en activiteiten een slechte binnenluchtkwaliteit veroorzaken en hoe zij dit kunnen vermijden.

Tips

 • Organiseer een infosessie of workshop rond binnenmilieu om het thema in je organisatie op de agenda te zetten. Houd het onderwerp levendig door er regelmatig naar te verwijzen op interne vergaderingen of via sociale media.
 • Betrek iedereen binnen je organisatie. Zorg dat leidinggevenden, preventieadviseurs, technische medewerkers en kluspersoneel, gebouwverantwoordelijken, verantwoordelijken voor aankopen, schoonmaakploeg en keukenpersoneel extra goed geïnformeerd en betrokken zijn.
 • Breng het belang van een goed binnenmilieu onder de aandacht door de binnenluchtkwaliteit te meten.
 • Sluit aan bij de actieweek ‘Gezond binnen’ in november (Vlaanderen).
 • Gezond binnen, klein beginnen is een affiche met tips voor een gezond binnenmilieu voor kinderdagverblijven (Vlaanderen).
 • Scholen kunnen in de klas aan de slag rond binnenmilieu met lespakketten:

Meer informatie en links

Niet enkel buiten maar ook binnen zijn er verschillende bronnen van ongezonde lucht. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Binnenshuis roken,
 • Hout stoken,
 • Koken, douchen, schoonmaken, knutselen of kaarsen branden,
 • Stoffen die vrijkomen uit bouwmaterialen zoals verven of lijmen, meubels of elektrische apparaten,
 • Virussen en bacteriën.

De lucht binnen is daardoor meestal minder gezond dan de buitenlucht. Dat kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid of benauwdheid, maar ook tot meer ernstige aandoeningen zoals astma, allergieën of hart- en vaatziekten.

Links

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners