Onderhoud en ventileer je verwarmingsketel

Een goede ventilatie en regelmatig onderhoud van verbrandingstoestellen is belangrijk om onder andere de uitstoot van koolmonoxide te vermijden.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Bij de meeste verwarmingstoestellen bestaat er een gevaar voor koolmonoxidevergiftiging. Inademen van koolstofmonoxide (CO) kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, braken, flauwvallen en zelfs tot de dood.

Door een goede ventilatie en onderhoud van je verwarmingsketel voorkom je niet enkel CO-vergiftiging. Een goed afgesteld toestel verbruikt ook minder energie en stoot minder CO2 en vervuilende stoffen uit.

Tips

  • Zorg dat de ruimte waarin je verwarmingstoestel staat altijd goed geventileerd is, bijvoorbeeld via luchtroosters. Zorg ook in de rest van het gebouw voor een goede ventilatie.
  • Laat je verwarmingstoestellen jaarlijks controleren door een erkend vakman. Laat ook je schoorsteen regelmatig reinigen.
  • Plaats voldoende CO-melders en hang ze op de juiste plek.
  • Vervang verouderde toestellen door een nieuw verwarmingssysteem

Meer informatie en links

Koolstofmonoxide (CO) is een onzichtbaar, reukloos maar giftig gas. Koolstofmonoxide ontstaat bij de onvolledige verbranding van brandstoffen zoals gas, hout, stookolie of kolen. Koolmonoxidevergiftiging kan te wijten zijn aan een verkeerd geïnstalleerd, defect of slecht werkend verbrandingstoestel, beschadigde afvoerkanalen, slechte ventilatie of verkeerd stookgedrag. Bij het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen kan er geen CO ontstaan.

Links

 

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners