Verminder doorgaand verkeer

Minder doorgaand verkeer verbetert de luchtkwaliteit.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Doorgaand verkeer en sluipverkeer is vaak de oorzaak van veel luchtvervuiling in knelpuntstraten. Mogelijke oorzaken daarvoor zijn een gebrekkige bewegwijzering, het gebrek aan alternatieve routes, een te veel omrijkilometers of verliestijd via de alternatieve routes. Om dit te verhelpen, is de meest geschikte maatregel afhankelijk van de concrete situatie. Een paar mogelijkheden:

 • verbetering van de doorstroming op alternatieve routes,
 • een betere signalisatie,
 • invoering van toegangsverboden of verkeerssluizen.

Tips

 • Bij het invoeren van een maatregel hou je best rekening met het volgende:
  • ontstaan hierdoor op andere locaties knelpunten?
  • worden hierdoor meer kilometers gereden, met een mogelijke negatieve impact op het klimaat?
 • Wanneer je het autoverkeer ontmoedigt, zijn bepaalde locaties sneller met de fiets te bereiken. Gevolg: een modal shift met een positief effect op het klimaat.

Meer informatie

 • Lussensysteem
  Hiermee weert men doorgaand verkeer in een bepaald gebied, zoals het stadscentrum. Een stad bestaat dan uit deelgebieden die onderling niet of nauwelijks voor het verkeer bereikbaar zijn. Via een lus rond die deelgebieden kiest men de invalsweg die toegang geeft tot het deelgebied.
 • Sluizen
  Wegen zijn enkel toegankelijk zijn voor bepaalde weggebruikers. Paaltjes sluiten wegen af voor auto’s, vrachtwagens en bussen, betonblokken zorgen dat een landweg enkel toegankelijk is voor voetgangers, fietsers en tractoren.
Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners