Vraag om zwaar verkeer in je omgeving te beperken

Zware voertuigen zoals vrachtwagens en bussen zorgen vaak voor meer vervuiling. De wetgeving laat toe om gericht beperkingen op te leggen, zoals voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Vraag aan je stad of gemeente of er een beleid rond zwaar verkeer is, en zo ja, waaruit dat beleid bestaat.

Zwaar verkeer heeft een grote invloed op de omgeving. Het zorgt voor meer fijn stof en stikstofoxiden, geluidsoverlast, trillingen die de leefbaarheid verminderen, verkeersonveiligheid — zelfs onevenredig veel — en onderhoud van de wegen.

Aan de andere kant zorgt dat zwaar verkeer voor een grotere bereikbaarheid van personen en goederen. Daar zijn in heel wat gevallen alternatieven voor, zoals:

  • stedelijke distributiecentra,
  • vervanging van grote, niet optimaal gevulde vrachtwagens door kleine en milieuvriendelijke voertuigen in het centrum van een stad,
  • goed bereikbare afhaalpunten voor klanten,
  • tijdelijke opslagplaatsen voor bouwmaterialen voor ‘just in time’-belevering
  • transport via het water,
  • promoten van officiële vrachtwagenparkeerplaatsen,
  • gratis park-and-rides en vandaaruit gemakkelijk naar het centrum met een tram, bus, (deel)fiets of (gratis) shuttlebus.

Meer informatie

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners