Verminder het aantal parkeerplaatsen

Door minder of geen parkeerplaats te voorzien in de private of publieke ruimte  stimuleer je verplaatsingen zonder wagen. Daardoor komt er ruimte vrij voor fietsenstallingen, speelruimte, ontmoetingsplekken of groenvoorzieningen.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Als lokale overheid:

  • Let voor jouw stad/gemeente parkeernormen vast. Hoe je dit in Vlaanderen doet, vind je in deel 4 van het ‘Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid’ (zie bij ‘Meer informatie’).
  • Zet bezoekers van je stad aan om gebruik te maken van overstapparkings buiten de stad, het openbaar vervoer, de deelfiets of -step, etc.
  • Laten betalen voor een parkeervergunning.
  • Verhoog de parkeerprijzen. Een te lage kost voor parkeren leidt tot overconsumptie.

Als school, bedrijf, burger:

  • Voorzie minder parkeerplaatsen waardoor meer mensen de fiets of het openbaar vervoer nemen, of een overstapparking buiten de stad gebruiken.
  • Laat bedrijfsgarages ook ‘s nachts door deelwagens en bewoners gebruiken.

Tips

  • Als je een draagvlak wil creëren voor maatregelen rond parkeren, is het van groot belang om alle belanghebbenden te betrekken. Zo kan je bijvoorbeeld voor de parkeernorm bij nieuwbouw een werkgroep in het leven roepen die bekijkt welke loopafstand voor de gebruikers aanvaardbaar is (50 m/100 m/250 m).
  • Communicatie is heel belangrijk. Scholen, lokale overheden of bewonersgroepen kunnen daarbij gebruik maken van hun eigen informatiekanalen om te wijzen op de voordelen van een maatregel: een rustigere school-, werk- en woonomgeving, en meer ruimte voor andere weggebruikers. In het Vlaamse draaiboek omtrent participatietrajecten vind je meer tips.

Meer informatie en links

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners