Maak mensen bewust van de impact van houtstook

Door je omgeving te informeren draag je bij aan een groter bewustzijn over de negatieve gevolgen van houtstook.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Veel mensen vinden een houtvuur gezellig. Helaas is houtrook ongezond. Houtverbranding is één van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling met onder andere fijn stof en roet. Oudere mensen, kinderen en mensen met gevoelige longen of hartklachten zijn extra gevoelig voor de effecten van houtrook.

Wordt er in je omgeving vaak hout gestookt of ondervindt je organisatie hinder van houtstook, dan kan je hierover in gesprek gaan met je buren. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de houtstokers maatregelen wil nemen om de overlast te beperken.

Tips

  • Breng houtstook in je omgeving in kaart. Zo krijg je een beeld van de omvang van het probleem: waar komt de rook vandaan, zijn er andere mensen in je omgeving die hinder ondervinden van houtrook…?
  • Ga in gesprek met je buren en informeer hen over de negatieve gezondheidseffecten van houtrook. Heel wat mensen zijn zich namelijk niet bewust van de kwalijke gevolgen. Geef oplossingen om de overlast te beperken. Handige tips vind je op de website Stook Slim (Vlaanderen) of Milieu Centraal (Nederland).
  • Organiseer in je buurt een meetcampagne met fijnstofmeters om het bewustzijn rond luchtkwaliteit en houtstook te vergroten.
  • Kom je met je buren niet tot een oplossing? Vraag dan aan je gemeente of de wijkagent om te bemiddelen.

Meer informatie en lnks

Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners