Verplaats uitlaten en schoorstenen

Zorg dat vervuilde lucht van uitlaten en schoorstenen goed wordt afgevoerd en niet terug binnenkomt in je gebouw of dat van je buren.

Delen op:

Impact:

Kost:

Externe partners:

Zo pak je het aan

Uit schoorstenen en uitlaten van onder andere verwarmingstoestellen, ventilatiesystemen en afzuigkappen komen vaak rookgassen en verontreinigde lucht. Het is belangrijk om die uitstoot goed af te voeren naar de buitenlucht en te zorgen dat die niet opnieuw binnenkomt in je gebouw of bij je buren via ramen, luchtroosters of aanvoerpunten van ventilatiesystemen. Vermijd ook dat de uitstoot van je schoorsteen of uitlaten blijft hangen in je buitenruimte (bv. de speelplaats), of in de tuinen van omwonenden.

Tips

  • Respecteer de bestaande regelgeving over schoorstenen en afvoervoorzieningen. In Nederland regelt het Bouwbesluit (artikel 3.51) waar aan- en afvoervoorzieningen geplaatst mogen worden. In Vlaanderen geldt hiervoor lokale regelgeving, en bestaat er ook een algemene leidraad voor het voorkomen van hinder.
  • Controleer of de afvoeropeningen op voldoende afstand liggen van ramen, luchtroosters en aanvoeropeningen van verse lucht, zowel van je eigen gebouw als dat van je buren. Verplaats indien nodig de afvoeropeningen. Het hoogteverschil tussen aanvoer- en afvoeropeningen is best zo groot mogelijk, waarbij de rookafvoer bij voorkeur minstens 2 meter hoger ligt dan de luchttoevoeropeningen en ramen.
  • De schoorsteen komt bij voorkeur minstens een halve meter boven de nok van het dak uit, bij een plat dak is dat bij voorkeur minstens 2 meter.
Terug naar maatregelen

Inspiratie

Andere interessante maatregelen

Onze partners